Navigation
Your Cart

Pakalpojumu cenas

  • Audiologopēdes konsultācija, pārbaude 40.00 euro (pirmreizējs apmeklējums)
  • Logopēdijas nodarbība (60 min.)  35.00 euro
  • Logopēdijas nodarbība (40 min.)  30.00 euro
  • Montesori nodarbība (60 min.) 35.00 euro
  • Montesori nodarbība (40 min.) 30.00 euro
  • Oro – miofunkcionālā terapija  35.00 euro
  • Audiologopēdes slēdziena rakstiska sagatavošana 35.00 euro