Navigation
Your Cart

Pakalpojumu cenas

  • Audiologopēdes konsultācija, pārbaude 40.00 euro (pirmreizējs apmeklējums)
  • Logopēdijas nodarbība (60 min.) 30.00 euro
  • Logopēdijas nodarbība (40 min.) 25.00 euro
  • Montesori nodarbība (60 min.) 30.00 euro
  • Montesori nodarbība (40 min.) 25.00 euro
  • Oro – miofunkcionālā terapija (40 min.) 25.00 euro
  • Audiologopēdes slēdziena rakstiska sagatavošana 20.00 euro
  • Runas, valodas izpēte un audiologopēdes novērtēšanas ziņojuma, iesniegšanai medicīniski- pedagoģiskajai komisijai, rakstiska sagatavošana 80.00 euro (ietilpst 2 apmeklējumi un slēdziena rakstiska sagatavošana)